Små ting

{Årets anden vaffelis (den første var her)} Har haft den rareste weekend, der startede med sliders og cocktails på The U…